Balzy Amsterdem

Garantie

Garantievoorwaarden BALZY

Versie: 20 december 2022

 

De garantie voor één (1) jaar is een fabrieksgarantie op vrijwillige basis die door BALZY wordt aangeboden. De rechten die je op grond van deze garantie hebt, staan los van de rechten die je op grond van de in Europa geldende consumentenwetgeving geniet, met inbegrip van, maar niet uitsluitend rechten ten aanzien van non-conforme goederen.

De voordelen die je geniet onder de eenjarige beperkte garantie van BALZY zijn geen vervanging van de rechten die je wetmatig hebt maar dienen als aanvulling hierop.

1. BEPERKTE GARANTIE.

Wij garanderen aan de persoon die de hieronder vermelde producten oorspronkelijk heeft gekocht, dat deze producten vrij zijn van fabricage- en materiaalfouten gedurende de toepasselijke garantieperiode, met inachtneming van deze voorwaarden.

Voor goedkeuring van je garantieclaim moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

(a) je moet het product hebben gekocht bij BALZY.nl of een erkende BALZY dealer;
(b) je moet een bewijs van de aankoopdatum van het product overleggen;
(c) je moet het product desgevraagd terugsturen naar BALZY;
(d) je moet het product alleen hebben gebruikt zoals bedoeld en volgens de instructies van het product.

Als zich onder deze omstandigheden en tijdens de Garantieperiode een defect voordoet, zullen wij het defecte product of onderdeel naar eigen goeddunken repareren of vervangen. Normale slijtage wordt niet gegarandeerd.

Het is mogelijk dat we producten met een beperkte oplage of uit productie genomen producten niet kunnen vervangen. Zo niet, dan vervangen we deze producten door een gelijkwaardig model op basis van beschikbaarheid.

We kunnen wijzigingen aanbrengen aan producten en ontwerpen in de tijd dat je je product hebt gekocht en een garantieclaim hebt ingediend. Producten die onder deze garantie worden gerepareerd of vervangen kunnen deze wijzigingen al dan niet bevatten.

2. GARANTIETERMIJNEN.

De eenjarige beperkte garantie van BALZY en de Europese consumentengarantie bieden een fabrieksgarantie van 12 maanden (1 jaar) op alle aankopen die door consumenten gedaan worden.

De garantie-termijn is van toepassing op alle producten die door BALZY worden aangeboden.

Indien sprake is van een abonnement, zal de fabrieksgarantie op het geleverde product steeds 12 maanden (1 jaar) na levering van dat specifieke product zijn. Er geldt geen verlengde garantie op producten die langer dan 12 maanden (1 jaar) in bezit zijn van consument. Ook niet in geval van een abonnement.

3. PROCEDURE VOOR GARANTIECLAIMS.

We kijken graag voor je na of er sprake is van een fabrieksfout. Als je hier niet zeker over bent, neem dan contact op met BALZY.

Ben je zeker van het feit dat er sprake is van een fabrieksfout dan kun je deze zelf aanmelden. Om een garantieclaim in te dienen kun je deze zelfstandig aanmelden via ons garantie-formulier. Hier te vinden.
(Of gebruik https://balzy.nl/guarantee-form )

Voor vragen en/of naslag over een garantieclaim kun je je wenden tot onze customer support. Contact opnemen kan via de contact pagina.

Om garantieclaims zorgvuldig en efficient af te handelen hebben we de volgende gegevens van je nodig:

(a) gekocht product,
(b) bestelnummer (als je rechtstreeks bij BALZY hebt gekocht),
(c) naam van de verkoper (als het product bij een erkende BALZY wederverkoper is gekocht),
(d) bewijs van aankoopdatum van het product,
(e) of de verpakking geopend of ongeopend is,
(f) een korte beschrijving van het probleem dat je ondervindt.

Na het aanmelden van je garantieclaim hebben we uiterlijk 10 werkdagen nodig om deze volledig te verwerken.

Als je wordt verzocht je product aan BALZY te retourneren, krijg je van ons een vooraf betaald verzendlabel. Tot dat je dit verzoek krijgt, vragen we je jouw product zorgvuldig en in de staat waarin deze verkeerde tot je jouw claim deed, te bewaren.

Zodra we je geretourneerde product hebben ontvangen en gecontroleerd, sturen we je een e-mail om je te laten weten dat we je product hebben ontvangen en je verzoek in behandeling nemen.

Over het algemeen zullen we je binnen 10 werkdagen na ontvangst van je product op de hoogte stellen van onze beslissing over je garantieclaim.

×